Nhà thờ họ

  Mẫu Thiết kế Nhà thờ họ/Tổ (Nhà thờ đá)

  >>> Tổng hợp các mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp năm 2023

  Rong da - Cot da dong tru

  Rong da – Cot da dong tru

  Lan can đá xanh rêu kết hợp Cột đá tròn Nhà thờ tổ.

  Lan can đá xanh rêu kết hợp Cột đá tròn Nhà thờ tổ.

  Dat Cot da tu nhien dep

  Dat Cot da tu nhien dep

  Cột đá tự nhiên, lan can bằng đá tự nhiên cho Nhà thờ tổ.

  Cột đá tự nhiên, lan can bằng đá tự nhiên cho Nhà thờ tổ.

  Cot da - Bac them da Nha tho ho

  Cot da – Bac them da Nha tho ho

  Dat Cot da tu tru cho Khu Lang mo da - Da my nghe Ninh Binh

  Dat Cot da tu tru cho Khu Lang mo da – Da my nghe Ninh Binh

  Cot da - Lan can da - Bac them da Nha tho ho

  Cột đá khối tại Ninh Bình cho Nhà thờ họ/tổ; Từ đường – Lan can da – Bac them da Nha tho ho