Bản vẽ thiết kế

    Giới thiệu Mẫu Bản vẽ thiết kế

    Thiết kế Lăng mộ đá;

    Thiết kế Lan can đá;

    Thiết kế Cuốn thư đá; Cột đá nhà thờ; Cột đồng trụ đá; Cổng đá; Chân cột đá; Rồng đá; Lăng thờ đá;… các sản phẩm, hạng mục ĐÁ MỸ NGHỆ truyền thống tại Đá mỹ nghệ Nam Phong Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình.