Mẫu Cuốn Thư Đá Đẹp (Bình Phong Đá) Ngũ Phúc Lâm Môn cho Khu Lăng Mộ Đá

Mẫu Cuốn Thư Đá Đẹp (Bình Phong Đá) Ngũ Phúc Lâm Môn cho Khu Lăng Mộ Đá ĐẸP của ĐÁ MỸ NGHỆ NAM PHONG. Đây là kiểu Mẫu Cuốn Thư được sử dụng nhiều không chỉ tại các khu lăng mộ mà ở Nhà thờ họ/Nhà thờ tổ; Từ đường; Đình; Chùa; Miếu thờ; Điện thờ,…

Cuon Thu Da Dao - But Ngu Phuc Lam Mon

Cuon Thu Da Dao – But Ngu Phuc Lam Mon

Từ khóa: , , , , , , ,