Cuốn thư đá xanh kích thước 147cm có giá bao nhiêu?

Cuốn thư đá xanh kích thước 147cm có giá bao nhiêu? Đây là mẫu cuốn thư phổ biến, điển hình hiện nay không chỉ tại các khu Lăng mộ đá (lăng đá) mà còn ở Đình làng, Chùa, Bảo điện, Từ đường, Nhà thờ họ/Tổ,…

Cuon Thu Da DEP - Binh Phong Da cao cap Lang Mo Da

Cuon Thu Da DEP – Binh Phong Da cao cap Lang Mo Da, mẫu cuốn thư ngũ phúc lâm môn trạm khắc tinh tế, sắc nét, rõ ràng và kênh bong, có giá thành từ 20 – 35 triệu đồng.

Cuon thu da cua Lang mo dien hinh - Mau Cuon thu da DEP 2020

Cuon thu da cua Lang mo dien hinh – Mau Cuon thu da DEP Thương hiệu Số 1 của Đá mỹ nghệ Nam Phong Ninh Bình.

Chia sẻ:
Từ khóa: , , , , cổng đá.