Lễ Khánh thành Lăng mộ Thượng tổ Vũ Tộc – Làng Quy Hậu, xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH XÂY DỰNG LĂNG MỘ TỔ HỌ VŨ tại Làng Quy Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Chia sẻ:
Từ khóa: , , , , , , , , , , ,