Mẫu Cuốn Thư (Bình Phong Đá) cho Khu Lăng Mộ Đá ĐẸP Nam Phong tại Bắc Ninh

Mẫu Cuốn Thư (Bình Phong Đá) cho Khu Lăng Mộ Đá ĐẸP Nam Phong tại Bắc Ninh. Đây là Khu Lăng Mộ Đá có đầy đủ các hạng mục và yếu tố phong thủy, tâm linh với kiểu Mẫu Cuốn Thư Đá Chữ Thọ Đỉnh (theo Chữ Hán) được chế tác từ đá xanh nguyên khối tự nhiên, có độ già đá cao nhất hiện nay tại Làng Nghề Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình.

Mau Cuon Thu Da DEP cho Khu Lang Mo Da DEP tai Bac Ninh

Mau Cuon Thu Da DEP cho Khu Lang Mo Da DEP tai Bac Ninh

Từ khóa: , , , , , , ,